PSCVN At a Glance


Amazon: any best deals ?
   

BH Photo: any best deals ?

Donation
Now you can make a tax deductible contribution securely online through PayPal

Policy

Khi đăng ký vào photo gallery, bạn phải tuân theo các qui định được đề ra như sau:
1. Mục đích là để hữu ích hơn cho những người muốn học hỏi, trao đổi về nhiếp ảnh kỷ thuật số.
2. Tất cả các thành viên của PSCVN đều phải tuân thủ những qui định sau. Bạn có quyền không tham gia nếu những qui định không phù hợp với bạn.
3. Những thành viên nào vi phạm qui định sẽ được Administrator hoặc các Moderators nhắc nhở lần đầu tiên bằng tin nhắn qua email hay hoặc nhắc nhở ngay trong bài viết vi phạm. Nếu thành viên đó không sửa lại cho phù hợp hoặc không có lý do chính đáng thì bài viết sẽ được biên tập lại, hoặc sẽ bị xóa, thành viên đó có thể sẽ bị loại khỏi sân chơi. Trong trường hợp cần thiết, Administrator hoặc Moderators có quyền biên tập mà không cần phải thông báo trước.
4. Các qui định này sẽ được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với sự phát triển mỗi ngày. Khi qui định được thay đổi thì bạn sẽ phải đọc lại và đồng ý để tiếp tục trong sân chơi, dĩ nhiên bạn có quyền không tham gia nếu những qui định mới không còn phù hợp với bạn.

Và sau đây là những qui định mà các bạn cần phải nhớ kỹ:
1. PSCVN không chấp nhận bất cứ thông tin nào có chủ đề, thảo luận hay có ý gây hiểu lầm về chính trị. Mọi bài viết có nội dung hoặc chứa liên kết đến các trang web có nội dung vi phạm những điều trên đều sẽ được xóa hoặc biên tập mà không cần thông báo trước.
2. Thành viên không được phép spam bằng những hình thức sau : Gởi nhiều lời bình ảnh có nội dung tương tự nhau. Gởi nhiều lời bình ảnh không có ý nghĩa hoặc không phù hợp với bức ảnh.
3. Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh do mình gởi lên. PSCVN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hay hình ảnh nào do thành viên gởi lên.
4. Xin đánh tiếng Việt có dấu hay tiếng Anh, để tránh mọi sự hiểu lầm lẫn nhau.
5. Không chấp nhận thóa mạ, chỉ trích, nói xấu, lăng nhục, sỉ nhục, bêu xấu, xúc phạm một cá nhân nào.
6. Không được quảng cáo thương mại thông qua hình ảnh của mình (PSCVN được quyền đăng quảng cáo trong tương lai).
7. Phải gởi hình ảnh của chính mình tạo ra, không được sao chép hay dùng hình ảnh của người khác để làm của mình.
8. PSCVN dành toàn quyền có thể xóa bỏ hình ảnh hay lời bình ảnh của bạn mà không cần đưa ra bất cứ lý do nào.
9. Những thành viên cố tình vi phạm hay vi phạm nhiều lần qui định sẽ bị loại ra khỏi sân chơi.

 Tôi đã đọc kỹ và đồng ý với những qui định trên

Tên Login: (bạn có thể dùng tên dể nhớ: thí dụ: tên + họ)
Mật khẩu:  
Email:        (bạn phải có email mới mở account được)

Khi bạn nhấn "Tôi đồng ý", bạn sẽ nhận được email từ admin, bạn có thể kích hoạt (activate) account của bạn từ email của bạn
Tiếng Việt    English

Private Statement |  Disclaimer
Copyright © 2006-2013 WWW.PSCVN.ORG