| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày     Xem hình trước
Tanni Thai
 2 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Tanni Thai Gởi vào lúc 4/25/2008 @ 7:34:38 AM
Cám ơn anh Phi Dương Happy (Cười hay vui)
Phi Dương Gởi vào lúc 4/22/2008 @ 6:20:33 PM
Hôm trước có thấy con bướm này bay ở ngoài sân, đâu có ngờ nó đẹp như vầy
Tanni Thai Gởi vào lúc 4/22/2008 @ 12:23:13 PM
Cám ơn Chú Châu, anh Daniel và anh Huy
CHAU LE Gởi vào lúc 4/22/2008 @ 10:08:28 AM
Hình rất trong và đẹp .
Daniel Pham Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 8:01:27 PM
Tui đặt tên con này là bướm hummer tại nó bay nhanh và hình dáng giống in con chim humming bird á mát tờ Huy Big grin (Cười toe toét)
Huy Ngọc Nguyễn Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 7:26:29 PM
Con gì đây Tanni ?
Daniel Pham Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 7:21:39 PM
What can I say great dof !