| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày     Xem hình trước
Tanni Thai
 2 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Tanni Thai Gởi vào lúc 4/25/2008 @ 7:34:22 AM
Cám ơn anh HaiK Happy (Cười hay vui)
HAIK NGUYEN Gởi vào lúc 4/22/2008 @ 2:12:28 PM
D3 mà phãi không Tanni ....đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeẹp
Tanni Thai Gởi vào lúc 4/22/2008 @ 12:24:51 PM
Thanks, Sis & Bros for your comments
Diana Thai Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 7:21:07 PM
Applause (Vỗ tay)Applause (Vỗ tay)Applause (Vỗ tay)Applause (Vỗ tay)Applause (Vỗ tay) Big grin (Cười toe toét) Đẹp lắm Sis Dancing (Nhảy múa) bõ công rình rập - giăng nắng he Big grin (Cười toe toét)
Daniel Pham Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 7:20:43 PM
Welcome home sis , it's beautiful colours and details !Applause (Vỗ tay)Applause (Vỗ tay)Applause (Vỗ tay)