| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày     Xem hình trước
Liem Bui
 6 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Liem Bui Gởi vào lúc 4/22/2008 @ 12:05:44 AM
Màu hoa sắc thắm từ đó mà ra
Giống cái gì đó mà Felix nói chẳng nên lời ...Vua tôi từ đó mà ra ...
Peter Huynh Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 11:11:17 AM
chi tiết rất rõ ràng. Well done, anh Liêm.
Felix -Dũng Lê Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 7:37:05 AM
Anh Liêm Hé nhụy đẹp lắm nó giống cái gì đó anh hả Đẹp qúa xá
Tâm Duy Gởi vào lúc 4/21/2008 @ 12:01:14 AM
Mừng Liêm Bùi đi xa biền biệt nay trở lại < hé nhụy > độc thiệt !