| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày      Trang trước 
Yen Huynh
 2 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Yen Huynh Gởi vào lúc 4/20/2008 @ 7:53:45 PM
Thanks anh Chuong Le and Peter for your comments.
Peter Huynh Gởi vào lúc 4/13/2008 @ 1:18:22 PM
hình của chị có 1 hoặc 2 dots ngay phía chân trời do sensor hoặc lens bị dơ, nếu chị clean thì sẽ hết. Hơn nữa, đám mây trắng hơi bị cháy sáng(có thể do photoshop). Sorry if I am wrong.

Tuy nhiên chi tiết trong hình rất rõ nét.
chuong le Gởi vào lúc 4/13/2008 @ 10:11:50 AM
hình đẹp chị yến .....!!mầu sắc đẹp ...Kiss (Hôn)Kiss (Hôn)