| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày     Xem hình trước
Yen Huynh
 0 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Yen Huynh Gởi vào lúc 4/20/2008 @ 7:55:40 PM
Thanks Jordan, anh Minh & Dean for the comments.
Dean C. Vu Gởi vào lúc 4/12/2008 @ 6:00:13 PM
Chị Yến chọn góc chụp có chiều sâu và hậu cảnh đẹp . Mặc dù mầu cast đỏ, cho Dean xin hình này nha .
Minh Đoàn Gởi vào lúc 4/12/2008 @ 12:35:33 AM
Good shot, chị Yến