| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày     Xem hình trước
huyvien tran
 2 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Peter Huynh Gởi vào lúc 4/11/2008 @ 1:22:22 AM
ai mà xinh gái quá chú Viên ơi?
Trần văn Xẻn Gởi vào lúc 4/11/2008 @ 12:53:35 AM
Trong mấy tấm chân dung của anh, tui thích tấm nầy nhứt. Cách làm khung rất "Huy Viên" (sáng tạo và thanh thoát).