| Trở Lại Trang Trước   | Trở Lại Phòng Trưng Bày     Xem hình trước
Daniel Pham
 1 Likes     
Ngăn cấm sử dụng tấm hình này mà không có sự đồng ý của tác giả.
This photo is copyrighted by the photographer and may not be used without permission.

Minh Đoàn Gởi vào lúc 4/10/2008 @ 12:19:32 PM
Đẹp lắm, anh Daniel
Peter Huynh Gởi vào lúc 4/8/2008 @ 11:11:11 PM
Đại ca Daniel dạo này mê Humming trở lại rồi há!