PSCVN At a Glance


Amazon: any best deals ?
   

BH Photo: any best deals ?

Donation
Now you can make a tax deductible contribution securely online through PayPal

Sponsor

   Tiếng Việt    English    
Trang nhà của hội nhiếp ảnh PSCVN là của tất cả các thành viên của hội

Trong nhiều năm qua, Bà Vy Vy trần , sáng lập viên và những thành viên của hội đã làm việc không ngừng để cung ứng cho cộng đồng về nhiếp ảnh , bài vở, mở khóa dạy nhiếp ảnh miễn phí hàng năm và những chuyến săn ảnh trong và ngoài California mà không tốn tiền hoặc tốn tiền chút ít cho người tham dự.

Để tiếp tục cung cấp những công việc tuyệt hảo này, chúng tôi cần đến lòng hảo tâm, sự đóng góp của các hội viên. Sự nâng đở tinh thần và dự giúp đở tài chánh sẽ giúp chúng tôi tiếp tục chương trình.

Muốn biết thêm chi tiết về sự giúp đở, bảo trợ, hoặc tặng dụng cụ xin hãy liên lạc vớI chúng tôi qua:

Email: admin@pscvn.org

Nếu quý vị giúp đở tài chánh, ngân phiếu xin đề:

Vietnamese Photographic Society of California, a Non Profit Organization

PO Box 263

Stanton, CA 90680-0263
Hoặc qua Paypal bằng cách nhấn vào nút Donate bên cạnh
Chú ý : Tiền bảo trợ của quý vị sẽ được trừ thuế   
Nhân đây, hội nhiếp ảnh Vietnamese Photographic Society of California xin chân thành tri ân những nhà hảo tâm đã đóng góp một phần vật chất cho hội.
  Họ / chữ lót / Tên Ngày bảo trợ Số tiền Ghi chú
1Nguyen Trung Tony (*)10/4/2013 $95.00 7/13/2013 Donate back $75 2nd creative
10/04/2013 Donate $20 tien refund tu Yosemite trip 
2Doan Jimmy (*)9/29/2013 $200.00 Donate cho hội 
3Lê Hải 7/13/2013 $705.00 +07/13/2013 donate $250 giai 1st & 3rd Monochrom, and Best of the show
+07/15/2011 donate $75giải thưởng 2nd place nature
+3/12/2011 donate cho hội từ tiền trúng giải từ hội chợ VN
+6/12/2010 tăng 1 thùng rượu champaign + 1 thùng red wine trị giá khoảng $200
+1/1/2007 Tặng 1 cây viết laser pointer trị giá $15.00 (chúng tôi không biết chính xác)
+6/13/2009 Ủng hộ cho hội $65 từ tiền bán tranh của triển lãm năm 2009 
4Bùi Lệ Chi (*)7/13/2013 $445.00 07/13/3013: donat back 1st color award
01/12/2013: Donate cho hoi: $300 check + $45 cash
 
5Nguyen Tram (*)7/13/2013 $175.00 07/13/2013: đonate giải thưởng $75 2rd place nature
07/14/2012: đonate giải thưởng $50 3rd place nature
06/13/2009: Ủng hộ $50 cho cuộc thi năm 2009 
6Dang Phuc (*)7/13/2013 $100.00 Donate 1st Nature award 
7Nguyen Henry (*)7/13/2013 $75.00 Donate back 2nd award Monochrome 
8Luu Kieu (*)7/13/2013 $50.00 Donate back giai 3rd Color Award 
9Huỳnh Yến 7/6/2013 $725.00 + 07/06/2013: Chị Yến Huỳnh ủng hộ $100.00
+ 12/31/2012: Chị Yến Huỳnh ủng hộ $100.00
+ 07/15/2011: Donate $75 giải thưởng 2nd place color
+ 06/25/2011: Chị Yến Huỳnh ủng hộ $100.00
+ 04/10/2010: Chị Yến Huỳnh ủng hộ $100.00
+ 09/13/2008: Chị Yến Huỳnh ủng hộ $100.00
+ 06/15/2008: Chị Yến Huỳnh ủng hộ $150.00 từ tiền bán tranh tại cuộc triển lãm tháng 6 năm 2008 
10 Cao Helene (*)4/14/2013 $825.00 + 04/14/2013 donate $200 through Paypal
+ 7/15/2012 donate $100 giải 1st place color
+ 03/12/2012 donate $200 through Paypal
+ 7/15/2011 donate $75 giải 2nd black & white
+ 7/15/2011 donate $50 giải 3rd nature
+ 2/22/2011 Donate $200 through Paypal 
11Phạm Hiền 3/15/2013 $1,422.00 + 03/15/2013 donate $200 tại buoi trien lam
+ 11/28/2011 donate $100 tiền mua materials để làm certificate
+ 07/15/2011 donate tiền mua materials để làm certificates
+ 10/08/2010: donate $300
+ 11/22/2009: donate $100 qua Paypal
+ 03/05/2009: Chú Hiền Phạm và cô Hương Hoàng ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN
+ 11/15/2008: Chú Hiền Phạm và cô Hương Hoàng làm certificate và label cho cuộc triển lãm (trị giá $50)
+ 10/22/2008: Chú Hiền Phạm và cô Hương Hoàng ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN
+ 03/06/2008: Chú Hiền Phạm và cô Hương Hoàng ủng hộ $272.00 cho hội PSCVN
+06/13/2009: ủng hộ $100 cho cuộc thi năm 2009 
12Trinh Duyen Duyen (*)3/15/2013 $45.00 Donate cho hội 
13Nguyễn Quang Ban 2/23/2013 $578.25 + 02/23/2014: donate $100 walmart gift card cho tiec tat nien
+ 11/21/2011: Donate tiền quảng cáo radio $60 tiền mua dây để treo hình $10 cho triển lãm
+ 07/23/2011: Donate $100 through Paypal
+ 06/12/2010: uong hộ $90 cho chi phí radio & đăng ba tiệc triển lãm
+ 01/23/2010 tặng $100 wal-mart gift card cho sổ số tiệc tất niên
+ 11/23/2009 donate $100 qua Paypal
+ 9/8/2007 $18.25 - Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
14Vu Michael (*)2/23/2013 $500.00   
15 Sunrise Hospital Care (*)2/23/2013 $400.00 Donate 
16Lam Don (Broadcom) (*)2/23/2013 $200.00 08/25/2013 donate $70
02/23/2013 donate 130 
17Tôn Nam & Viet 11/17/2012 $918.25 11/17/2012 donate $200 tai buổi triển lãm
07/14/2012 donate $200 tai buổi triển lãm
11/20/2011 donate $200 tai buổi triển lãm
07/16/2011 donate $200 tai buổi triển lãm
11/20/2010 donate $100 tai buổi triển lãm
09/08/2007 donate $18/25 số tiền dư từ cuộc triển lãm
 
18Bui Frank (*)11/17/2012 $100.00 Donate cho hoi 
19Le Anh (*)11/17/2012 $100.00 Donate cho hoi 
20Nguyen Jessica (*)11/17/2012 $100.00 Donate cho hoi 
21Ninh Thomas (*)11/17/2012 $100.00 Donate cho hoi 
22Lệ Thị Cẩm (*)11/11/2012 $100.00 Donate cho hoi 
23 Thomas Ha & Lisa Ha (*)8/18/2012 $100.00   
24Daniel Phạm & Diana Thai  7/14/2012 $2,355.00 + 07/14/2012 Donate $100 cho hội + $50 giải thưởng 3rd color
+ 07/16/2011 Donate $100 tiền cash để mua projector
+ 07/15/2011 Donate $50 tiền giải 3rd place creative
+ 9/12/2010 donate $500 tiền thưởng từ cuộc thi bên Việt nam . Số tiền thưởng là $700, nhưng anh Daniel phải đóng hết $200 thuế thu nhập cho Vietnam (not uncle Sam)
+ 6/27/2010: donate $300 tiền thưởng từ cuộc thi Little Saigon Festival
+ 6/14/2010: donate $100 through Paypal
+ 01/23/2010: anh Daniel tang SAMSUNG Multimedia Camera 8.2 Mega Pixels , PMP,MP3 $190 cho sổ số tiệc tất niên
+ 01/23/2010: chi Dianna tặng SAMSUNG Multimedia Camera 10.2 Megapixels $180 cho sổ số tiệc tất niên
+ 03/05/2009: Chị Diana ủng hộ $50.00 từ tiền thắng thi ảnh
+ 06/22/2008: Anh Daniel và chị Diana ủng hộ $200.00 từ tiền bán tranh tại cuộc triển lãm tháng 6 năm 2008
+ 04/19/2008: Anh Daniel và chị Diana ủng hộ $250.00 tiền mua máy chấm điểm cho các cuộc thi
+ 02/03/2008: Anh Daniel và chị Diana in tài liệu, tổng cộng số tiền ủng hộ là $225.00
+ 11/24/2007: $60.00 tiền anh Daniel ủng hộ khi bán 1 tấm hình tại cuộc triển lãm tại Viễn Đông ngày 17, 18 tháng 11 năm 2007 
25Thái Tanni 7/14/2012 $1,475.00 + 07/14/2012 Donate cho hội $200 tai buoi triễn lãm
+ 01/03/2009: Donate $1000.00 (Lilian G. bought Tanni's picture)
+ 06/18/2008: Ủng hộ $150.00 tiền bán tranh tại cuộc triển lãm ngày 14, 15 tháng 6 năm 2008
+ 11/24/2007: Tiền nước cho cuộc triển lãm ảnh tại Viễn Đông ngày 17, 18 tháng 11 năm 2007
+ 06/13/2009: Bảo trợ $75 cho 1 giai nhi cuộc thi năm 2009 
26Thai Kim (Em gai chi Diana) (*)7/14/2012 $500.00 07/15/2012 Donate cho hội $100
01/15/2012 Donate cho hội $100
06/14/2010 Em gái của chi Diana Thai ủng hộ $100
11/20/2010 donate $100 tai buổi triển lãm của hôi
01/22/2011 sponsor $100 cho xo so tiec tất niên 
27Huỳnh Phú Sĩ 7/14/2012 $458.25 + 07/14/2012: bảo trợ giải best of the show $100
+ 01/23/2010: tặng $100 cash làm quà sổ số tiệc tất niên
+ 04/21/2008: Khóa VII, lớp 1 và 2, năm 2008 với số tiền $40.00
+ 12/16/2007: Tặng 2 gift certificates trị giá $100.00 tại tiệc tất niên 2007
+ 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25)
+ 60/13/2009 bao tro $100 cho 1 giai nhat cuoc thi 2009 
28Nguyễn Phương Dung (*)7/14/2012 $375.00 07/14/2012: Donate giai thuong ($75) 2nd place Black & white + $100 tien cash cho hội
07/16/2011: Donate giải thưởng ($100) 1st place black & white + Donate cho hội $100 tien cash 
29Nguyen V Doc (*)7/14/2012 $200.00 Donate cho hội tại buổi triển lãm 
30Nguyen Jimmy (*)7/14/2012 $100.00 Donate lại cho hội giải thưởng $100 1st place monôchrome 
31Nguyen Thanh Thuy (*)7/14/2012 $100.00 Donate lại cho hội giải thưong ($100) 1st place creative 
32 ALPENGLOW HOSPICE ỊNC (Reffered by Kim Thai & Daniel Pham) (*)7/14/2012 $50.00 Donate cho hội tại buổi triển lãm 
33 Lynch Ambulance (Reffered by Kim Thai & Daniel Pham) (*)7/14/2012 $50.00 Donate $50 tại buổi triển lãm 
34Lê Uyên (*)2/12/2012 $100.00 Donate cho hội 
35 Châu Bùi (*)11/21/2011 $100.00 Donate $100 cho tiệc tân niên của hội qua Paypal 
36 Phuong-Lan Tran (*)11/21/2011 $100.00 Anh Đạt & chị Lan tặng $100 từ tiền bán tranh trong cuộc triển lãm tại chùa Bảo Quang ngày 19, 20 tháng 11 năm 2011 
37Huỳnh Hữu Hạnh (*)7/16/2011 $100.00 Donate back giải thưởng 1st color nature 
38 Thư Huyền (*)7/16/2011 $50.00 Donate $50 tiền cash 
39Lâm Hòa Thành 7/15/2011 $318.25 + 07/15/2011 donate $100 tien giải thưởng 1st place creative
+ 8/28/2010: Anh Thành ủng hộ $100 từ tiền trúng giải của 1 cuộc thi nhiếp ảnh
+ 6/13/2009: bảo trợ $100 cho 1 giải nhất cho cuộc thi năm 2009
+ 9/8/2007: Số tiền dư $18.25 từ cuộc triển lãm
 
40Lee Andrew (*)7/15/2011 $200.00 Donate giải thưởng 1st place color + best of the show 
41Nguyễn Jessy (*)7/15/2011 $75.00 Donate giải thưởng 2nd place creative 
42Nguyễn Ngọc Liên (*)7/15/2011 $50.00 Donate $50 giai thưởng 3rd place color 
43Khóa 10 Học Viên (*)5/30/2011 $1,220.00 Donate để mua projector (từ 42 học viên khóa 10) 
44Nguyễn Tuấn (*)5/30/2011 $300.00 Donate để mua projector 
45Phạm Thuật (*)3/26/2011 $25.00 Donate cho hội 
46Võ Thu (*)3/12/2011 $60.00 Donate cho hội từ tiền bán tranh trong cuộc triển lãm cho giới nữ 
47Lê Uyên (*)2/21/2011 $100.00 Donate cho hội do anh Dean Vu đưa lại 
48Pedersen Fred (*)1/28/2011 $200.00 Donate to PSCVN. Received from Mr. Keleman 
49Lê Hiếu (*)1/22/2011 $150.00 donate $100 từ số tiền dư trong chuyến đi Bishôp

01/22/2011 donate back $50 tien trung xo so tiec tat nien 
50 Cam Van (*)1/22/2011 $100.00 Donate tai buổi tiệc tất niên 
51Nguyễn T Quốc (*)1/15/2011 $100.00 Donate through Paypal 
52Nguyễn Thiên-Nga (*)1/9/2011 $100.00   
53Hồ Jordan 10/8/2010 $498.25 + 10/08/2010: donate $100
+ 01/23/2010: tặng Western Digital 320G external hard drive $70 làm quà cho sổ số tiệc tất niên
+ 03/16/2008: Ủng hộ $90.00 tiền membership cho hội PSCVN với PSA
+ 10/22/2008: Ủng hộ $75.00 cho hội PSCVN
+ 11/24/2007: Ủng hộ $20.00 để mua spyder chỉnh màu cho máy chiếu projector
+ 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25)
+ 6/13/2009: ủng hộ $125 tư tiền của 1 giải nhì + giải ba cuộc thi năm 2009
 
54Nguyễn Hiền (*)8/8/2010 $100.00 Chú Hiền tặng lại cho hội tiền bán tranh trong cuộc triển lảm tháng 6 vừa rồi 
55Thư Kim Trần (*)6/25/2010 $100.00 Donate cho hội từ chuyến đi Death Valley 
56Phuoc Huu Dam (*)6/25/2010 $90.00 + 6/25/2010 donate tu chuyến đi Death Valley
+ 4/18/2010 donatẽ $15
+ 3/7/2010 donate $25 
57Lê Chương (*)6/20/2010 $125.00 Tặng lại cho hội tiền giải nhì & giải ba 
58Lê Tấn Quí 6/12/2010 $533.25 + 06/12/2010: uong hộ $150 cho chi phí finger food cho tiệc triển lãm
+ 01/23/2010: SanDisk 16GB Cruzer USB 2.0 Flash Drive $40 cho sổ số tiệc tất niên
+ 08/28/2008: Món quà của lớp 3, khóa VII, năm 2008 trị giá $40.00
+ 04/21/2008: Món quà của lớp 1 và 2, khóa VII, năm 2008 trị giá $40.00
+ 11/24/2007: Tiền ủng hộ cho hội từ việc anh đi judge hình cho S4C ($75.00)
+ 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25)
+ 11/05/2006: Tiền bán hình từ cuộc triển lãm ($70.00)
+06/13/2009 bao trợ $100 1 giai nhat cho cuoc thi 2009
 
59Nguyễn Hồng (*)6/12/2010 $260.00 + 06/12/2010: uong hộ $150 cho chi phí finger food cho tiệc triển lãm
+ 3/1/2010 Chị Hồng Nguyễn tặng lại số tiền thắng cuộc thi photo challenge 
60Châu Karren (*)6/12/2010 $100.00 Cô Karren là mẹ của anh Jordan Ho, donate cho hội tại buổi triển lãm 
61Vu Lauren (*)5/28/2010 $50.00 Donate through Paypal 
62Kerr Nancy (*)5/25/2010 $100.00 Donate through Paypal 
63Vu Lori (*)5/24/2010 $50.00 Donate through Paypal 
64Vu Liem (*)3/7/2010 $20.00   
65Nhan (*)3/7/2010 $5.00   
66Tran Van (*)3/7/2010 $5.00   
67Đoàn Tuệ (*)2/18/2010 $50.00 Donate Through Paypal 
68Keleman Joe 1/23/2010 $1,372.00 + 01/23/2010 tặng Free Agent Desk 1.5 TB + Remy Martin Cognac XO trị giá $250 cho sổ số tiệc tất niên
+ 12/05/2009 donate back $84 tiền chi phi chuyến đi Bryce Canyon
+ 10/14/2009 donate $20 qua Paypal
+ 8/1/2007 Tặng 1 projector (máy chiếu) hiệu *Canon LV-7525 Projector* trị giá $1017.00 
69Ly Nancy (*)1/23/2010 $275.00 - Tăng 1 sấp áo dài trị giá $150 làm quà sổ số
- Tăng 4 khăng quàng cổ trị giá $100 làm quà sổ số
- Tặng $25 cash 
70Nguyen Tuấn (T-Photo) (*)1/23/2010 $200.00 Bảo trợ chi phi print hinh cho buổi tiệc tất niên tri giá khoảng $200 
71Choi Lim (*)1/23/2010 $100.00 Donate cho hôi tai buổi tiệc tất niên 
72Dương Xuân Phương (*)1/23/2010 $100.00 Donate cho hội tai buổi tiệc tất niên 
73Pratt Suzie (*)1/23/2010 $100.00 Donate cho hôi tai buổi tiệc tất niên 
74Lâm Can 1/23/2010 $50.00 Bảo trợ $50 làm quà cho sổ só tai tiẹc tất niên 
75Su Cong (*)1/23/2010 $50.00   
76Thái Minh Tâm (*)1/23/2010 $50.00 Tăng lại cho hội từ số tiền trúng sổ số trong buổi tiệc tất niên 
77Phạm Tuấn Daniel (*)1/23/2010 $25.00 Donate cho hội tại buổi tiệc tất niên 
78Tran Phuong (*)1/17/2010 $100.00 Cô chú Phương Trần donate cho hôi 
79Nguyen Raymond (*)1/11/2010 $50.00 Donate through Paypay 
80Su Thanh (*)12/19/2009 $40.00 Donate through Paypal 
81Nguyễn Nhựt (*)12/13/2009 $40.00 +12/13/2009 Donate through Paypal $20
+10/28/2009 Donate through Paypal $20 
82Castillo Phina (Ngoc) 12/5/2009 $200.00 +12/05/2009 donate $160 tư tiền bán equipment
+10/17/2009 donate $40 từ tiền bán equipment
+3/2/2008 In bản tên cho lớp học (lớp 1, năm 2008) 
83Bui T Minh (*)12/5/2009 $100.00   
84Tu N Thanh (*)12/5/2009 $50.00   
85Phạm Andrew 9/13/2009 $30.00 + 9/13/2009 Ủng hộ $20.00 cho hội PSCVN
+ 9/21/2008 Ủng hộ $10.00 cho hội PSCVN 
86Nguyen Thinh (*)8/23/2009 $20.00 Bảo trợ $20 
87 Huy & Hoa (*)6/13/2009 $100.00 Bảo trộ cho 1 giải nhất cuộc thi năm 2009 
88Duong Phi (*)6/13/2009 $100.00 Ủng hộ $100 từ tiền thưởng của 1 giải nhất cuộc thi năm 2009 
89Nguyen Son (*)6/13/2009 $100.00 Bạn của Jordan Ho, bảo trợ 1 giải nhất cuộc thi năm 2009 
90Ton Hung (*)6/13/2009 $75.00 Bảo trợ cho 1 giải nhì cuộc thi năm 2009 
91Lê Giác 4/14/2009 $100.00 04/14/2009: Ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN 
92Chung David 3/5/2009 $50.00 Ủng hộ $50.00 cho hội PSCVN 
93Khóa VII 2008 (*)1/3/2009 $1,156.00 Lớp khóa VII, năm 2008 ủng hộ cho hội $156.00 + 1 laptop trị giá khoảng $1000.00 
94Ogasawara Anh Bao (*)12/13/2008 $50.00 Con gái của chú Ban donate tiền cho hội 
95Đỗ Phú 11/9/2008 $1,840.00 + 11/09/2008: Tặng 1 projector (máy chiếu) hiệu *ViewSonic LCD Projector PJ853* trị giá $1780.00
+ 03/02/2008: Tặng 4 cây viết laser pointer trị giá khoảng $60.00 (chúng tôi không biết chính xác) 
96Trương Peter 10/22/2008 $120.00 + 10/22/2008: Ủng hộ $60.00 cho hội PSCVN
+ 09/21/2008: Ủng hộ $60.00 cho hội PSCVN 
97Đỗ Lan 9/21/2008 $100.00 Ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN 
98Nguyễn Tước 9/7/2008 $130.00 + 09/07/2008: Món quà của lớp 3, khóa VII, năm 2008 trị giá $40.00
+ 04/27/2008: Khóa VII, lớp 1 và 2, năm 2008 với số tiền $40.00
+ 12/09/2007: Anh Tước, chị Phương ủng hộ $50.00 cho hội PSCVN 
99Nguyễn Ngọc Huy 8/28/2008 $80.00 + 08/28/2008: Món quà của lớp 3, khóa VII, năm 2008 trị giá $40.00
+ 04/21/2008: Món quà của lớp 1 và 2, khóa VII, năm 2008 trị giá $40.00
 
100Đoàn Minh 6/18/2008 $34.00 Ủng hộ $34.00 cho hội PSCVN 
101Nguyễn Tư 6/8/2008 $100.00 Chú Tư Nguyễn ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN 
102Lê Vĩnh Châu 4/19/2008 $818.25 + 04/19/2008: Ủng hộ $200.00
+ 10/10/2007: Ủng hộ $600.00
+ 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25) 
103Trần Phương 3/30/2008 $100.00 Chú Phương, cô Phượng (học viên lớp 1, 2008) ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN 
104Phạm Thái 3/2/2008 $0.00 Làm bản tên cho lớp học (lớp 1, năm 2008) 
105Bùi Mạnh Cường (*)2/17/2008 $68.25 + 02/17/2008: Chú Cường ủng hộ $50.00 (tiền chú Cường cancel chuyến đi Yosemite)
+ 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25) 
106Vương Micheal Vũ 1/8/2008 $50.00 Ủng hộ $50.00 cho hội PSCVN 
107Đinh Minh Thu 12/16/2007 $400.00 + 12/16/2007: Ủng hộ $100.00 cho hội PSCVN tại tiệc tất niên 2007
+ 11/11/2007: Ủng hộ $300.00 cho hội PSCVN 
108Đỗ Ý và Diện (*)12/16/2007 $100.00 (bạn của Sĩ và Trâm) ủng hộ cho hội PSCVN tại tiệc tất niên 2007 
109Trần Đằng 12/3/2007 $118.25 + 12/03/2007: Ủng hộ cho hội $100.00
+ 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25) 
110Dương Hân 11/17/2007 $100.00 Tiền bán hình tại cuộc triển lãm, $100.00 
111Trần Tùng 11/11/2007 $100.00 Ủng hộ cho hội PSCVN 
112Lý Hùng 9/8/2007 $218.25 +9/8/2007 Số tiền $18.25 dư từ cuộc triển lãm
+6/13/2009 ung hộ $200 
113Nguyễn Tất Đạt 9/8/2007 $198.25 + 09/08/2007: Số tiền dư từ cuộc triển lãm ($18.25)
+ 11/05/2006: Tiền bán hình từ cuộc triển lãm (3 tấm * $60.00 = $180.00) 
114Đỗ Liêm (*)9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
115Dương Tina 9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
116Hoàng Liên (*)9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
117Huỳnh Hữu Hạnh 9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
118Lê Kim (*)9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
119Lưu Kiều 9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
120Nguyễn Thọ (*)9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
121Trần Phong 9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
122Vũ Dean 9/8/2007 $18.25 Số tiền dư từ cuộc triển lãm 
123Lê Quốc Bảo (*)1/1/2007 $300.00 Tặng $300.00 tiền để đóng lệ phí xin chính phủ làm hội bất vụ lợi 
124Trần Vy Vy 1/1/2007 $300.00 Tặng $300.00 tiền để đóng lệ phí xin chính phủ làm hội bất vụ lợi 

Ghi chú:
  • Nếu bạn thấy sai về tên, số tiền, ngày, hay phần ghi chú hay chưa có nhập vào danh sách thì email về admin@pscvn.com để chúng tôi chỉnh sửa kịp thời

  • (*) là những bạn chưa gởi hình lên web
  • Sponsor List đã được xem 3,197 lần      Google PageRank Checker
    Private Statement |  Disclaimer
    Copyright © 2006-2013 WWW.PSCVN.ORG