PSCVN At a Glance

Member Login
Username:
Password:
Remember Password:   
Register
Forgot your password ?

Amazon: any best deals ?
   

BH Photo: any best deals ?

Donation
Now you can make a tax deductible contribution securely online through PayPal

Latest News

Khai giảng lớp thứ 3 (Advanced Digital Photography)
Hội nhiếp ảnh PSCVN sẽ khai giảng lớp thứ 3 (Advanced Digital Photography) của khóa học nhiếp ảnh 2017 như sau:

Date: Sunday August 13rd, 2017
Time: 8:00a.m.  - 12:00noon
Location: 1618 West 1st Street 
Santa Ana, CA 92703-3614 

Trong lớp thứ 3 này, kiến thức và kỹ năng nhiếp ảnh của học viên sẽ được nâng cao hơn qua các buổi nói chuyện chuyên đề từ các giảng viên của hội và các khách mời chuyên về thể loại đó. Kết hợp với những bài giảng trong lớp, hội sẽ tổ chức nhiều chuyến đi săn hình gần hoặc xa để học viên có thêm kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị hình cho cuộc triển lãm hình cuối khóa. Đặc biệt các chuyến đi săn hình đó sẽ được hội cố gắng tổ chức tại các địa điểm khác với những năm trước với mục đích đem lại cơ hội chụp ảnh khác lạ cho học viên.  

Quý vị muốn học lớp nhiếp ảnh này, xin ghi danh cho biết tên, email, điện thoại và gởi cho một trong các vị sau đây:

Loan Vũ:  (949)879-8744
Henry Nguyen: henrynguyenphotography@gmail.com
Loan Vũ: lhvu@uci.edu
Thư Huyền: thuhuyentn@yahoo.com

hoặc tới thẳng lớp tại địa chỉ ở trên để ghi danh.

Chương trình học của lớp thứ 3 sẽ được gửi ra cho các học viên tại lớp trong ngày khai giảng Chủ Nhật August 13rd, 2017.

Hội PSCVN thân mời.
Ban Điều Hành Mới PSCVN 2017-2019
Tin Tức PSCVN
Hội nhiếp ảnh PSCVN đã bầu lại Chủ Tịch và Ban Điều Hành niên khóa 2017-2019. Nhiệm kỳ Ban Điều Hành cũ niên khóa 1915-2017 đã chấm dứt.
Tân Ban Chấp Hành mới gồm có:

Chủ Tịch: Henry Nguyễn, M.D
Phó Chủ tịch : Dean Vũ
Thư Ký: Thư Huyền
Thủ Quỹ: Hân Dương

Thành thật chúc mừng tân Ban Điều Hành và đặc biệt chúc mừng bác sĩ Henry Nguyễn trong sứ mạng chủ tịch . Hy vọng hội nhiếp ảnh PSCVN sẽ thăng tiến nhiều trong những năm tới.
Hội cũng cám ơn các anh chị trong Ban Điều Hành cũ, nhất là cựu chủ tịch Sĩ Huỳnh đã bò nhiếu công sức giúp hội trong những năm vừa qua. Chúc anh may mắn trong nhiệm sở mới tại Arizona.

Hội nhiếp ảnh PSCVN
Private Statement |  Disclaimer
Copyright © 2006-2013 WWW.PSCVN.ORG